Dotazníkové šetření českého Euro-BioImagingu

  • 17.7.2012
  • Aktuality

V rámci českého Euro-BioImagingu probíhá zmapování stávajícího stavu zobrazovací infrastruktury a potřeb vědecké komunity v oblasti biomedicínského zobrazování. Dovolujeme si Vás požádat o účast v dotazníkovém šetření. Výstupy budou shrnuty ve studii, která bude předložena MŠMT a dále bude zveřejněna odborné veřejnosti. Termín pro vyplnění dotazníku je 5. srpen 2012.

Instrukce k vyplnění dotazníku naleznete zde.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Dotazník je rozdělen do 3 částí:

Český Euro-BioImaging - dotazník pro poskytovatele v oblasti biologického zobrazování

Český Euro-BioImaging - dotazník pro poskytovatele v oblasti medicínského zobrazování

Czech Euro-BioImaging - a survey for users in biomedical imaging

Dotazníky určené pro poskytovatele prosíme vyplnit za každé zobrazovací pracoviště zvlášť a pouze jedenkrát (typicky např. vedoucím pracoviště). Tyto dotazníky nejsou určeny pro uživatele - jednotlivé badatele využívající biomedicínské zobrazovací metody. Uživatelům je přímo určen třetí dotazník v anglickém jazyce.

Dotazníky v PDF jsou zveřejněny na stránce českého Euro-BioImagingu v rubrice News.

Zlatí a stříbrní členové společnosti