FEMTONICS/TESCAN workshop: IMAGING DAY IN PRAGUE

  • 15.2.2016
  • Konference

datum a místo konání: čtvrtek 18.2. od 10:00 do 14:20 v  přednáškovém sále 
(kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4
pozvánka


Workshop zaměřený na 2-fotonovou a holografickou mikroskopii.
Zlatí a stříbrní členové společnosti