Kurz: "Pokročilé metody elektronové mikroskopie"

  • 4.11.2015
  • Kurzy

Ústav buněčné biologie a patologie 1. lékařské fakulty UK v Praze Vás zve na kurz: "Pokročilé metody elektronové mikroskopie", který se uskuteční v termínu od 23. do 27. listopadu 2015.

Týdenní praktický kurz pokrývá moderní metody transmisní elektronové mikroskopie: korelační světelná a elektronová mikroskopie (CLEM), kryo-elektronová mikroskopie, 3D rekonstrukce individuálních makromolekul (single-particle analysis) a elektronová tomografie. Kurz je určen zejména pro postgraduální studenty a pracovníky v oblasti elektronové mikroskopie a v oblastech překrývaní elektronové mikroskopie s mikroskopií světelnou. Výuka bude vedena v českém a anglickém jazyce. Program je navržen rámcově a je možné vytvořit skupiny se specifickým zájmem o určitou z výše jmenovaných metodik a pro individuální skupiny pak upravit program dané tematiky. Žádáme proto zájemce o kurz, aby v závazné přihlášce eventuálně uvedli svůj zájem o specifickou metodiku. Zároveň je možné zpracování vlastních vzorků.

Místo konání:

Ústav buněčné biologie a patologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
Purkyňův ústav, Albertov 4, 128 00 Praha 2

Datum konání: 23. listopadu – 27. listopadu 2015

Maximální počet účastníků: 12

Odborní garanti kurzu: Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.

Lektoři:

Ivan Raška, Dušan Cmarko - úvodní přednáška

Jana Šmigová, Pavel Jůda, Dušan Cmarko - CLEM

Lubomír Kováčik – elektronová tomografie

Sami Kereïche - kryo-elektronová mikroskopie, 3D rekonstrukce individuálních makromolekul

Tomáš Mazel – světelná mikroskopie (konfokální mikroskopie, superrezoluce)


Závazné přihlášky a kontaktní osoba v případě dotazů:

Dušan Cmarko, ÚBBP, Albertov 4, Praha 2

e-mail: dusan.cmarko@lf1.cuni.cz,

tel.: 224 96 8018

Registrační poplatek:

4 500,- Kč (pro účastníky z komerční sféry: 8.000,- Kč)

Cena zahrnuje: přednášky, praktické cvičení, výukový materiál, spotřební materiál, občerstvení v přestávkách a jeden společný oběd.

Platba bude prováděna bezhotovostně na účet 1. LF UK v Praze. Způsob platby (číslo účtu, název účtu, variabilní symbol) bude upřesněn po přijetí závazné přihlášky zaslané na výše uvedenou e-mailovou adresu. Nejzazší termín pro zaplacení registračního poplatku je 17. 11. 2015.

Zlatí a stříbrní členové společnosti