Nano Ostrava 2011

  • 28.1.2011
  • Konference

Druhé setkání věnované nanomateriálům a nanotechnologiím pořádané VŠB-TU v Ostravě v termínu 27-29. dubna 2011.

Bližší informace o konferenci včetně přihlašovacího formuláře lze nalézt na http://www.nanoostrava.cz/.

Zlatí a stříbrní členové společnosti