Ocenění: Letošní Kavliho cenu za nanovědy získal Dr. Ondřej Křivánek

  • 25.6.2020
  • Aktuality

Dr. Ondřej Křivánek získal Kavliho cenu za nanovědy

Dr. Ondřej Křivánek, fyzik českého původu, obdržel prestižní Kavliho cenu za přínos v oblasti nanověd za rok 2020. Společně s Haraldem Rosem, Knutem Urbanem  a Maximilianem Haiderem byli oceněni Norskou akademií věd za „zobrazování v sub-ångströmovém rozlišení a chemickou analýzu využitím elektronových svazků“.

Dr Křivánek je jedním z vynálezců funkčního korektoru aberací elektromagnetických čoček, který umožnil posunout elektronovou mikroskopii na sub-ångströmovou úroveň. Je spoluzakladatelem firmy Nion, jejíž rastrovací-prozařovací elektronové mikroskopy (STEM) mají zcela unikátní vlastnosti jak vzhledem k prostorovému rozlišení, tak vzhledem k energiovému rozlišení jejich analytických systémů. To umožňuje použití STEM v mnoha problémech základního i aplikovaného výzkumu. Ačkoliv Dr. Ondřej Křivánek emigroval v roce 1968 do Velké Británie, kde vystudoval fyziku, a od té doby působí na zahraničních pracovištích, stále udržuje  aktivní vazbu  na elektronově mikroskopickou komunitu v ČR.

Kavliho cenu uděluje nadace Freda Kavliho ve spolupráci s Norskou akademií a ministerstvem školství jednou za dva roky v oblasti astrofyziky, nanověd a neurověd.

Tímto bychom rádi dr. Křivánkovi srdečně blahopřáli k tomuto významnému ocenění a popřáli mnoho dalších vědeckých úspěchů na poli elektronové mikroskopie.

Odkaz na vyhlášení ceny

Odkaz na životopis Dr. Křivánka

Zlatí a stříbrní členové společnosti