PhD studenty a post-doktorandy hledají

  • 14.5.2012
  • Aktuality

v Praze v Ústavu buněčné biologie a patologie 1. lékařské fakulty UK. Bližší informace naleznete na přiloženém letáku.

Functional organization of the cell nucleus

Zlatí a stříbrní členové společnosti