Přednáška

  • 14.9.2011
  • Aktuality

V týdnu od 19. září bude probíhat na na PřF UK, Viničná 7, Praha 2, učebně č.15, prezentace konfokálního
mikroskopu *Zeiss LSM 780* s hybridními detektory a v posledním zářijovém týdnu demonstrace systému pro*High Content Screening* firmy *Leica Microsystems* a MIKRO.

Bližší informace o těchto akcích naleznete na:

http://www.natur.cuni.cz/biologie/servisni-laboratore/laborator-konfokalni-a-fluorescencni-mikroskopie/demonstrace-laseroveho-skenovaciho-konfokalniho-mikroskopu-zeiss-lsm-780

http://www.natur.cuni.cz/biologie/servisni-laboratore/laborator-konfokalni-a-fluorescencni-mikroskopie/demonstrace-systemu-pro-high-content-screening-firmy-leica

K účasti na těchto akcích vás co nejsrdečněji zve

Mgr. Ondřej Šebesta
Laboratory of Confocal and Fluorescence Microscopy
Faculty of Science, Charles University in Prague
Vinicna 7
128 44 Prague
Czech Republic

Phone: +420 2 2195 1943
e-mail: OndrejSebesta@seznam.cz

Zlatí a stříbrní členové společnosti