Seminář EuroBioImaging

  • 7.6.2011
  • Aktuality

Seminář „Nejnovější mikroskopické systémy firmy Nikon“, 13. 6. 2011V rámci cyklu specializovaných informačních seminářů pořádaných českou částí projektu Euro-BioImaging se dne 13. 6. 2011 od 14 h koná v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. prezentace firmy Nikon. Detailní program a bližší informace jsou uvedeny na http://www.eurobioimaging.cz.

Na akci jste srdečně zváni !

Zlatí a stříbrní členové společnosti