Sympozium Funkční organizace buněčného jádra

  • 11.9.2009
  • Konference

Pozvanka na sympozium pořádané Společností buněčné biologie a Centrem pro výzkum chromozómu, které se bude konat v Praze 13. října.

Vazení,

dovolujeme si Vas jmenem Spolecnosti bunecne biologie CSBS a Centra

pro vyzkum chromozomu LC535 pozvat na sympozium "Funkcni organizace bunecneho jadra", ktere probehne v utery dne 13. rijna 2009 ve velke poslucharne Purkynova ustavu, Albertov 4, Praha 2. Sympozim zacina ve 13 hodin. Vedle ceskych recniku se podarilo zajistit ucast nekolika vynikajicich zahranicnich vedcu (viz program sympozia v priloze). Chceme Vas upozornit, ze program sympozia v sobe automaticky zahrne dulezite prispevky dnesnich moznosti a aplikaci fluorescencni a elektronove mikroskopie (viz rovnez clanek z Cs. fyziologie v priloze). Zajemce o sympozium zadame, aby se laskave zaregistrovali u pani Zdenky Fischlove na adrese "zfisch@lf1.cuni.cz" a v mailu uvedli sve cele jmeno a nazev pracoviste. Pro ucastniky sympozia bude poskytnuto pohosteni. Tesime se na Vasi hojnou ucast.

S pozdravem Augustin Svoboda a Ivan Raska

Programme (lectures include discussion) Chairmen: Ueli Aebi and Ivan Raška 13.00-13.05 Tomáš Zima, Prague: Opening address 13.05-13.50 William Earnshaw, Edinburgh: From the Clinic to the OrbiTrap: Molecular Characterisation of the Vertebrate Kinetochore – a Chromosome Segregation Nanomachine 13.50-14.15 Jiří Bártek, Copenhagen: Orchestration of DNA Damage Response in Normal versus Cancer Cells 14.15-14.30 Eva Bártová, Brno: Epigenetics of Nucleoli and Surrounding Chromatin 14.30-14.55 Christoph Cremer, Heidelberg: Lightoptical Nanoscopy of Nuclear Nanostructures 14.55-15.20 Alasdair Steven, Bethesda: Hybrid Visualization Methods, Pattern Recognition, and Viral Chromatin 15.20-16.00 Coffee break Chairmen: Augustin Svoboda and Ivan Raška 16.00-16.15 Jan Bednár, Prague: Position of H1 in the Nucleosome – a Close up 16.15-16.40 Werner Franke, Heidelberg: Dual Location Proteins - Architectural Components of Intercellular Junctions and Nucleoplasmic Particles 16.40-17.05 Margarete Heck, Edinburgh: Using Drosophila Genetics to put Invadolysin in its Place: aka "Invadolysin gets fat" 17.05-17.30 Harald Herrmann, Heidelberg: Nuclear Structural Networks - The Hardware for Regulation of Gene Expression and Stem Cell Fate 17.30-17.45 Miroslav Vařecha, Brno: Automated Spinning Disk Confocal Microscopy in 3D Live Cell Imaging 17.45-18.00 Kyra Michalová, Prague: Instability of Chromosome 5 in Preleukemic and Leukemic Cells 18.00 Final discussion Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. Místopředseda Společnosti buněčné biologie ČSBS Předseda Společnosti buněčné biologie ČSBS Koordinátor Centra MŠMT LC535 Organizace symposia byla umožněna díky podpoře poskytnuté Československou biologickou společností a Centrem pro výzkum chromozomů MŠMT č. LC535. Organizátoři symposia rovněž děkují firmám Biotech a.s., Edlin s.r.o., Fei Europe B.V. (Nizozemí), Lineq s.r.o., Mikro spol. s r.o., Olympus Czech Group s.r.o., P-lab a.s., Scintila s.r.o., Sigma-Aldrich spol. s r.o, SpinChem a Vakuum servis s.r.o. za sponzorskou podporu. Pokud se symposia chcete zúčastnit, laskavě se zaregistrujte, včetně uvedení svého celého jména a názvu pracoviště, u paní Zdenky Fischlové na adrese: "zfisch@lf1.cuni.cz". Účastníkům bude poskytnuto pohoštění.

Zlatí a stříbrní členové společnosti