Valné shromáždění CSMS 16.2.2006

  • 4.1.2009
  • Z valných shromáždění

Valné shromáždění CSMS

Nové Město na Moravě - 16.2.2006

Zápis z valného shromáždění Československé mikroskopické společnosti, které se konalo 16.2.2006 v Novém Městě na Moravě Přítomni: 29 členů Nepřítomni: 208 Omluveni: 3 Program: 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Zpráva o stavu financí a účetní uzávěrka 3. Udělování cen CSMS za zásluhy o rozvoj mikroskopických metod a nejlepší PhD disertaci s významným využitím mikroskopických metod 4. Zpráva o stavu členské základny 5. Návrh na prodloužení volebního období stávajícího výboru 6. Informace o stavu příprav na 8. MCM v Praze 1) Doc. Hozák, předseda společnosti, seznámil přítomné se zprávou o činnosti v roce 2005. (viz příloha). 2) Doc. Hozák seznámil členstvo se zprávou o hospodaření a stavem účetní závěrky (viz příloha), kterou valná hromada schválila. 3) Doc. Hozák pochválil nově vzniklou tradici udělování obou cen CSMS a vysvětlil přítomným důvody, které vedly k vyjímečnému udělení dvou cen za nejlepší PhD disertaci v roce 2006. Zároveň vyzval přítomné, aby působily ve svých laboratořích na studenty, kteří ukončili doktorské studium, aby se soutěže zúčastnili. Soutěž dlouhodobě trpí malým počtem prací, které jsou do soutěže přihlášeny. 4) Ing. Nebesářová zkonstatovala, že v současné chvíli má společnost 240 členů, z toho 12 kolektivních. Počet členů se v posledních letech zvyšuje, což je samozřejmě pozitivním jevem a dokládá to aktivitu společnosti. Nepříjemnou skutečností naopak je, že řada členů neplní svou základní povinnost – placení členských příspěvků. Doc. Hozák požádal Ing. Nebesářovou o zaslání dopisu chronickým neplatičům s výzvou uhradit své závazky vůči CSMS. 5) Doc. Hozák vysvětlil důvod k prodloužení volebního období stávajícího výboru, kterým je pořádání 8.MCM v Praze. O pořadatelství této akce se zasloužil stávající výbor a bylo by tedy rozumné, aby ji dokončil. Nový Výbor CSMS bude zvolen na valném shromáždění, které se bude konat právě na 8.MCM. Návrh byl schválen 28 přítomnými, 1 se zdržel. 6) V posledním bodu digramu Doc. Hozák informoval členskou základnu o stavu příprav 8.MCM, které se bude konat ve dnech 17. – 21. 6. 2006 v Praze. Očekává se 300-350 účastníků, 150 posterů atd. Místem konání bude hotel Anděls v Praze na Smíchově. Nejbližším úkolem, který stojí před výborem CSMS, je tvorba vědeckého programu ve spolupráci s výbory ostatních společností, především výběr zvaných řečníků. Výbor se bude snažit v rámci možností preferovat české a slovenské odborníky. Dalším úkolem je zajištění pomoci lokálních firem. Na závěr poděkoval Doc. Hozák všem přítomným za účast a vyjádřil přesvědčení, že místem dalšího setkání se bude chystaný 8. MCM. Zapsala: Jana Nebesářová
Zlatí a stříbrní členové společnosti