Výsledky soutěže v uplynulých letech

  • 5.3.2012
  • Soutěž o nejlepší PhD. disertaci sponzorovaná firmou ZEISS

V předchozích ročnících byla cena za nejlepší PhD disertaci s významným využitím mikroskopických technik udělena:

2020 Andree Konečné z The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, Spain za práci "Theoretical description of low-energy excitations in nanostructures as probed by fast electrons" a Michalovi Horákovi z Vysokého učení technického v Brně za práci "Electron microscopy and spectroscopy in plasmonics"

2019 Marii Olšinové z Karlovy univerzity za práci "The effect of peptides derived from protein transmembrane domains on membranes"

2018 Danielu Hadrabovi z Karlovy univerzity / Hasselt University za práci "Collagen structuresfrom cell culture to intact tendon".

2017 Vratislavu Čmielovi z VUT Brno za práci "Optical measurement of electromechanical characteristics of heart cells". a SIlvii Rimpelové z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze za práci "Interakce lidských buněk s materiály a sloučeninami pro klinické účely"

2016 Zdeňku Pilátovi z Ústavu přístrojové techniky, Brno za práci "Raman tweezers in microfluidic system for automatic analysis and sorting of living cells".

2014 Alexei Bondarovi z Ústavu nanobiologie a strukturní biologie, Nové Hrady za práci "Studies of membrane protein structure and function using polarization microscopy".

2013 Soutěž nebyla vyhlášena z důvodu konání 18. Světového mikroskopického kongresu v Praze

2012 Zuzaně Pokorné z Ústavu přístrojové techniky v Brně za práci "IMAGING THE LOCAL DENS ITY OF ELECTRONIC STATES BY VERY LOW ENERGY ELECTRON REFLECTIVITY", kterou vypracovala pod vedením RNDr. Luďka Franka, DrSc.

2011 Pavlu Kolmanovi za práci "Coherence-controlled holographic microscope" z Ústavu fyzikálního inženýrství, Fakulty mechanického inženýrství Vysokého učení technického v Brně

2010  nebyla udělena z důvodu nedostatečného množství přihlášek.

2009  Zuzaně Lhotákové z Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK v Praze za práci s názvem Study of coniferous needles in relation to environmental factors using approaches of quantitative anatomy and laboratory spectroscopy, kterou vypracovala pod vedením Doc. RNDr. Jany Albrechtové Dr. a RNDr. Lucie Kubínové CSc.

2008 Vilému Nedělovi za práci "Detekce signálních elektronů v prostředí vysokého tlaku plynů environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu", která vznikla pod vedením Doc. Josefa Jiráka CSc na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

2007   nebyla udělena z důvodu nedostatečného množství přihlášek.

2006 Kataríně Sedláčkové za práci týkající se nanokompozitních tenkých vrstev na bázi nových strukturních forem uhlíku pomocí TEM a HREM a Ladislavu Bumbovi z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českýc Budějovicích za práci o využití elektronové mikroskopie při studiu fotosyntetických membránových proteinů.

2005 Martinu Zadražilovi za práci na téma „Zobrazování nevodivých preparátů metodou nenabíjecí elektronové mikroskopie.

2004 Vlade Valerievne Philimonenko z Ústavu Experimentální medicíny AV ČR v Praze za práci s názvem "Functional organization of the nucleoskeleton".

Zlatí a stříbrní členové společnosti