Konference "Mikroskopie 2021" / Conference "Microscopy 2021"

  • 9.4.2021
  • Aktuality

13. - 15. 9. 2021 - Biologické centrum AVČR - JU České Budějovice 

PODROBNÉ INFORMACE / MORE INFORMATION


Vážení členové ČSMS,

dovolujeme si Vás informovat, že výroční konference Československé mikroskopické společnosti "Mikroskopie 2021" je plánována v termínu 13. - 15. 9. 2021 v areálu Biologického centra AVČR / Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude konference online ve stejném termínu. Konferenční poplatek bude obsahovat účast na online konferenci a zároveň bude zálohou pro prezenční formu. Předpokládáme, že výbor ČSMS rozhodne do 31.7. o způsobu konání konference.

Stránky konference https://www.mikrospol.cz/clanky/konference budou průběžně aktualizovány.

S pozdravem,
výbor ČSMS

==========================================

Dear members of the CSMS,

I would like to inform you that the next annual conference of the Czechoslovak Microscopy Society "Microscopy 2021" is planned for the date 13.-15.9. 2021 in the premises of the Biology Centre of the CAS / the University of South Bohemia in České Budějovice.

In the case of the unfavourable epidemiological situation, the conference will be held online on the same date. The conference fee will include participation in the online conference and also will serve as a deposit for the in-person form. We assume, that the board of CSMS will determine the form of the conference by 31.7.

Webpage of the conference https://www.mikrospol.cz/clanky/konference will be updated continuously.

Best regards,
the board of CSMS

Zlatí a stříbrní členové společnosti