PROGRAM KONFERENCE

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE + CZECH-BIOIMAGING / ENGLISH (.PDF)

Last update: 23th September 2020


Hlavní témata:

  • Fyzikální principy světelné a elektronové mikroskopie
  • Vývoj pokročilých mikroskopických metod
  • Vývoj nových přístrojů
  • Pokroky mikroskopie v biologii a medicíně
  • Pokroky mikroskopie v materiálových vědách
  • Výsledky výzkumů s významným užitím mikroskopie
  • Metody přípravy vzorků v mikroskopii

Posterová sekce:
Postery můžete vyvěšovat od zahájení registrace dle přiděleného kódu, který najdete v knize abstrakt (sborníku) u Vašeho abstraktu. Sborník s abstrakty obdržíte v rámci registrace až na místě konání akce. Rozměr posteru max. ve formátu A-0 (841 mm x 1189 mm). Lepítka a upevňovací materiál budou k dispozici v posterové sekci na místě.

Jednacím jazykem konference bude angličtina, čeština, slovenština.


PROGRAM KONFERENCE


Zlatí a stříbrní členové společnosti